Združenje vojaških gornikov Slovenije
Koledar dogodkov | Novice | Povezave 
Organizacija Vojaško strokovne dejavnosti Mednarodno sodelovanje Ostali dogodki Postani naš član
 
Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Natisni

Herman Berčič - osemdesetletnik

11.11.2021

V teh dneh praznuje visok življenjski jubilej naš član dr. Herman Berčič.

Herman Berčič se je že zelo zgodaj zapisal športu. Mladost in tudi vsa dijaška leta je preživljal v telovadnici. Leta 1967 je diplomiral na Fakulteti za šport v Ljubljani in tam tudi magistriral. Doktoriral je leta 1983 na Kineziološki fakulteti v Zagrebu. Več kot 35 let je na Fakulteti za šport kot univerzitetni učitelj vodil Katedro za športno rekreacijo. Aktivno je usmerjal in vodil pedagoško, strokovno in znanstveno - raziskovalno delo na področju športne rekreacije na dodiplomskem in podiplomskem študiju.

Bil je nosilec številnih raziskovalnih projektov. Aktivno je sodeloval na mnogih domačih strokovnih posvetih in mednarodnih znanstvenih simpozijih ter kongresih. Bil je član in nekajkrat tudi vodja posameznih strokovnih združenj in organizacij doma in tudi v mednarodnem okolju.

Pod njegovim mentorstvom je zaključilo študij veliko diplomantov, več specializantov, magistrantov in doktorantov. Predaval je še na štirih domačih fakultetah in na treh tujih Univerzah. Napisal je 20 samostojnih znanstvenih monografij in pri večjem številu sodeloval kot soavtor. Objavil je veliko število različnih strokovnih člankov, s sodelavci pa je napisal 3 univerzitetne učbenike, 7 ostalih učbenikov in 4 poljudnoznanstvene knjige.

Vrh njegove akademske kariere predstavlja podelitev naziva zaslužni profesor, ki mu ga je leta 2009 podelila Kineziološka fakulteta Vseučilišča v Zagrebu.

Skoraj desetletje je že minilo, kar ga je takratni predsednik in častni član ZVGS brigadir Janez Kavar povabil k sodelovanju. Dejavno se je vključil v delovanje organizacije, še zlasti pa je bil (in je še vedno) viden njegov delež v študijski skupini, kjer vključuje znanja in spoznanja športne stroke in znanosti v nekatere dejavnosti, ki so povezane s preteklimi športnimi dogodki v vojaški zgodovini in tudi v sedanjosti.

S strokovnimi prispevki je sodeloval pri snovanju in izdaji posameznih zbornikov o Rudolfu Badjuri, Ortigari, »Smučarski tekmi 10. gorske divizije na Mangartu« in pri izdaji zbornika ob 10 letnici Združenja vojaških gornikov Slovenije. Sodeloval je na posameznih posvetih in okroglih mizah o Partizanskem Cerknem in o že omenjenem Rudolfu Badjuri, pripravil pa je tudi več diskusijskih prispevkov na posameznih občnih zborih Združenja.

Na enem zadnjih občnih zborov pa je pripravil tudi predavanje z naslovom »Ohranjanje vitalnosti in čilosti vojaških gornikov«. V imenu združenja je dejavno sodeloval tudi na posameznih mednarodnih kongresih z nosilnim naslovom »NATO Mountain Warfare Congres«.

Našemu jubilantu želimo vojaški gorniki veliko zdravja in osebnega zadovoljstva ter da bi s svojim bogatim in strokovnim znanjem tudi v prihodnje bogatil naše vedenje o športu in vsem, kar je povezano z njim.

 Arhiv novic